kreatywność innowacyjność
pomysłowość koncept

Co to jest popup

Popup to okno, które pojawia się nagle na stronie internetowej lub w aplikacji. Okno to może zawierać różne informacje, takie jak reklamy, newslettery, oferty specjalne, formularze logowania czy inne powiadomienia. Popupy są używane w celu przyciągania uwagi użytkowników lub zbierania danych. Mogę występować w formie tekstu, grafiki lub animacji.

Możemy wyróżnić popupy:

  1. Reklamowe – wyświetlane w celu promowania produktów, usług lub ofert specjalnych.
  2. Newsletter popup – Często pojawiający się, aby zachęcić użytkowników do zapisania się do newslettera.
  3. Pop-up z formularzem – Zawierający formularz do wypełnienia, na przykład w celu rejestracji, logowania lub zbierania informacji zwrotnej.
  4. Pop-up wyjścia (exit popups), który pojawia się, gdy użytkownik jest gotów opuścić stronę, w celu zatrzymania go przed opuszczeniem witryny.
  5. Potwierdzenia wieku – Występujące na stronach zawierających treści dla dorosłych, wymagające od użytkownika potwierdzenia, że jest pełnoletni.

Pop-upy mogą być skonfigurowane do automatycznego pojawiania się po określonym czasie, po nawigacji użytkownika, lub w odpowiedzi na określone działania (na przykład po najechaniu kursorem myszy na daną część strony). Ważne jest, aby pop-upy były używane z umiarem, aby nie zniechęcać użytkowników do korzystania z witryny.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter