RODO Cookies
Regulamin Prywatno艣膰

Polityka prywatno艣ci i Cookies

I. Przetwarzanie danych osobowych

Realizuj膮c obowi膮zek, wynikaj膮cy z przepis贸w art. 12-14 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, 偶e:

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest „Avangardo sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮”, z siedzib膮 w Szczecinie 70-451, przy ul. Wielkopolska 22 lok. 1, wpisan膮 do Krajowego Rejestru S膮dowego przez XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego S膮du Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, pod numerem KRS: 0000942472, REGON: 520784536, NIP: 8513268189, reprezentowana przez Sylwi臋 Natali臋 Jasiak 鈥 Prezesa Zarz膮du, adres poczty elektronicznej biuro@avangardo.pl, numer tel. +48 510 065 195.
 2. Inspektor Ochrony Danych Powo艂any przez Administratora Inspektor Ochrony Danych urz臋duje w siedzibie Administratora pod adresem: Avangardo sp. z o.o., ul. Wielkopolska 22 lok. 1, 70-451 Szczecin, adres poczty elektronicznej iod@avangardo.pl, numer tel. +48 500 095 065.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie Twoich danych osobowych mo偶e odbywa膰 si臋 w nast臋puj膮cych celach:
  a) Cel przetwarzania: Wszelkie czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem, zawarciem, nale偶ytym wykonaniem i rozwi膮zaniem um贸w.
  Okres przetwarzania: Do czasu zako艅czenia umowy, a po tym czasie, w innych celach zwi膮zanych z umow膮 np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszcze艅.
  Podstawa prawna: Rozporz膮dzenie, art. 6 ust. 1 lit. b).
  b) Cel przetwarzania: Wszelkie czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem, zawarciem, nale偶ytym wykonaniem i rozwi膮zaniem um贸w, kt贸rych nie jeste艣 stron膮.
  Okres przetwarzania: Do czasu zako艅czenia umowy, a po tym czasie, w innych celach zwi膮zanych z umow膮 np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszcze艅.
  Podstawa prawna: Rozporz膮dzenie, art. 6 ust. 1 lit. f).
  c) Cel przetwarzania: Realizacja dzia艂a艅 prowadzonych na podstawie udzielonych zg贸d w tym: informowanie o Administratorze i o jego dzia艂alno艣ci, marketing realizowany poprzez kana艂y elektroniczne i telefon, przygotowywanie i wysy艂anie zam贸wionych ofert handlowych, odpowiedzi na wiadomo艣ci wysy艂ane za po艣rednictwem strony internetowej Administratora.
  Okres przetwarzania: Do czasu wycofania udzielonych zg贸d.
  Podstawa prawna: Rozporz膮dzenie, art. 6 ust. 1 lit. a). W odniesieniu do sytuacji z punkt贸w 3 lit. a-b, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanych cel贸w.
 4. 殴r贸d艂a pozyskiwania danych osobowych Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane bezpo艣rednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach lub umowach o wsp贸艂prac臋, zapis do subskrybent贸w Newslettera), a tak偶e pozyskane z innych 藕r贸de艂 dost臋pnych publicznie, np. Krajowego Rejestru S膮dowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) i bazy REGON.
 5. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Twoich danych osobowych mog膮 by膰:
  a) organy publiczne lub podmioty uprawnione do 偶膮dania dost臋pu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa,
  b) podmioty, kt贸rym Administrator powierzy艂 przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych um贸w, np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, drukarnie, dostawcy przesy艂ek kurierskich, dostawcy us艂ug IT i innych us艂ug przetwarzaj膮cy dane w imieniu Administratora,
  c) podmioty, wobec kt贸rych wyrazi艂e艣 zgod臋 na udost臋pnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Administrator nie b臋dzie przekazywa膰 Twoich danych osobowych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowych.
 6. Okres przechowywania danych Twoje dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres wsp贸艂pracy z Tob膮 lub Podmiotem, kt贸rego jeste艣 reprezentantem. Po tym czasie, przez okres przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z t膮 wsp贸艂prac膮 lub okres niezb臋dny do realizacji obowi膮zk贸w na艂o偶onych powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody b臋d膮 przechowywane przez okres jej obowi膮zywania tj. a偶 do momentu jej cofni臋cia. Po tym czasie, przez okres niezb臋dny do realizacji obowi膮zk贸w na艂o偶onych powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
 7. Uprawnienia Przys艂uguje Ci prawo do:
  a) 偶膮dania dost臋pu do danych osobowych dotycz膮cych Twojej osoby,
  b) 偶膮dania sprostowania danych osobowych dotycz膮cych Twojej osoby,
  c) 偶膮dania usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotycz膮cych Twojej osoby,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotycz膮cych Twojej osoby,
  e) 偶膮dania przenoszenia danych osobowych dotycz膮cych Twojej osoby,
  f) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, wcze艣niej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) Szczeg贸艂owy zakres Twoich uprawnie艅 jako osoby, kt贸rej dotycz膮 dane osobowe jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, kt贸rej dane dotycz膮”.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany lub cz臋艣ciowo zautomatyzowany. Nie b臋d膮 jednak s艂u偶y艂y podejmowaniu decyzji, kt贸re opieraj膮 si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu.
 9. Zmiany polityki Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jego aktualizacji.

II. Polityka plik贸w Cookies

„Cookies” to to niewielkie pliki tekstowe zawieraj膮ce dane informatyczne przechowywane w urz膮dzeniach u偶ytkownik贸w, kt贸re przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” pozwalaj膮 m.in. wy艣wietla膰 strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawieraj膮 najcz臋艣ciej adres strony internetowej, czas przechowywania na urz膮dzeniu u偶ytkownika oraz w艂asny unikatowy identyfikator. 

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz sta艂e. Cookies sesyjne przechowywane s膮 na urz膮dzeniu u偶ytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wy艂膮czenia przegl膮darki internetowej. Z kolei „Cookies” sta艂e przechowywane s膮 przez zdefiniowany czas, kt贸ry okre艣lany jest parametr zawarty w pliku „Cookies”.

Informacji zawartych w plikach „Cookies” u偶ywamy w celu m.in do udost臋pniania r贸偶nego rodzaju narz臋dzi i funkcjonalno艣ci strony internetowej oraz w celu gromadzenia og贸lnych danych statystycznych. To pozwala nam identyfikowa膰 spos贸b korzystania u偶ytkownik贸w ze strony internetowej i daje mo偶liwo艣膰 ulepszania jej budowy oraz zawarto艣ci. Podkre艣lamy, 偶e dane osobowe gromadzone przy u偶yciu plik贸w „Cookies” s膮 zaszyfrowane w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich osobom nieuprawnionym. Uniemo偶liwiaj膮 r贸wnie偶 personaln膮 identyfikacj臋 u偶ytkownika.

W przegl膮darce internetowej mo偶na zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce „Cookies” oraz dokona膰 ich r臋cznego usuni臋cia. W艂a艣ciwe informacje o obs艂udze plik贸w „Cookies” oraz mo偶liwych konfiguracjach dost臋pne s膮 w ustawieniach, zale偶nie od rodzaju przegl膮darki.

Szczeg贸艂owe informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w „Cookies” oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych dost臋pne s膮 w dziale pomocy przegl膮darki internetowej oraz na poni偶szych stronach:

 1. Chrome
 2. Firefox
 3. Internet Explorer
 4. Opera
 5. Safari
 6. Microsoft Edge
Zapytaj o wycen臋 Zapytaj o wycen臋 Zapytaj o wycen臋 Zapytaj o wycen臋 Zapytaj o wycen臋 Zapytaj o wycen臋