kreatywność innowacyjność
pomysłowość koncept

Co to jest DNS

DNS, czyli Domain Name System (System Nazw Domenowych), to system, który przekształca zrozumiałe dla ludzi nazwy domen na adresy IP, które są używane przez komputery do identyfikowania się nawzajem w sieci internetowej. Innymi słowy, DNS tłumaczy zrozumiałe dla ludzi adresy internetowe na numery IP, które są identyfikatorami używanymi przez urządzenia sieciowe.

Główne zadania DNS to:

  • Rozwiązanie nazw domenowych (Domain Name Resolution) – DNS przekształca zrozumiałe dla ludzi nazwy domen na odpowiadające im adresy IP. Dzięki temu, gdy wpisujemy np. „www.przykladowo.com” w przeglądarkę, DNS przekazuje nam odpowiadający mu adres IP (np. 192.168.0.1), umożliwiając przeglądarce znalezienie właściwej witryny w sieci.
  • Hierarchiczna struktura domen – System DNS jest zorganizowany w hierarchiczną strukturę domen, co pozwala na skuteczne zarządzanie przypisanymi nazwami domenowymi. Struktura ta obejmuje domeny najwyższego poziomu (TLDs, np. „.com”, „.org”, „.net”) oraz domeny drugiego i trzeciego poziomu (np. „przykladowo.com”).
  • Rozproszona struktura – DNS jest rozproszonym systemem, co oznacza, że ​​nie jest obsługiwany przez jedno centralne urządzenie. Istnieje wiele serwerów DNS na całym świecie, które współpracują ze sobą w celu obsługi zapytań o przekształcenie nazw domenowych na adresy IP.

Dzięki DNS możemy korzystać z łatwo zapamiętywalnych nazw domenowych, zamiast musieć pamiętać skomplikowane numery IP każdej odwiedzanej witryny.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter