kreatywność innowacyjność
pomysłowość koncept

Co to jest Cache

Cache to pamięć podręczna, która przechowuje kopie danych w celu przyspieszenia dostępu do nich. Jest to miejsce na dysku użytkownika, gdzie zgromadzone są wcześniej wczytane dane, aby w momencie ponownego ich żądania, zapisane elementy mogły być wyświetlone szybciej. Bez konieczności ponownego przesyłania pomiędzy serwerami zapytań i odpowiedzi, które wiążą się z dłuższym czasem oczekiwania na wyniki.

Głównym celem cachowania jest zminimalizowanie czasu potrzebnego do pobierania danych, zwłaszcza w przypadku operacji, które są czasochłonne lub wymagają dużych zasobów.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter