kreatywność innowacyjność
pomysłowość koncept

Co to jest adres URL

URL (Uniform Resource Locator), to unikalny adres identyfikujący zasób w Internecie. Innymi słowy, jest to adres, który pozwala przeglądarkom internetowym i innym aplikacjom odnaleźć konkretną stronę internetową, dokument, obraz czy inny zasób online. URL jest podstawowym elementem wskazującym lokalizację danego zasobu w sieci.

Typowy URL składa się z kilku części:

  1. Protokół – Określa, w jaki sposób przeglądarka internetowa powinna połączyć się z danym serwerem. Najczęściej stosowane protokoły to „http://” i bezpieczna wersja „https://”.
  2. Domena – Adres IP lub tekstowa nazwa serwera, który hostuje daną witrynę. Na przykład, w „https://www.linkedin.com/, „www.linkedin.com/” to domena.
  3. Ścieżka – Określa konkretną lokalizację zasobu na serwerze. Na przykład, w „https://www.linkedin.com/company/avangardo, „company/avangardo” to ścieżka.
  4. Parametry – Opcjonalne informacje przekazywane do serwera w celu dostosowania zachowania zasobu. Parametry zwykle pojawiają się po znaku zapytania („?”) i są oddzielane znakiem „&”.

Przykładowy adres URL:

https://www.linkedin.com/company/avangardo?originalSubdomain=pl

Gdzie:

  • Protokół to: „https://”
  • Domena to: „www.linkedin.com”
  • Ścieżka to: „/company/avangardo”
  • Parametry to: „originalSubdomain=pl”

Dzięki URL możemy precyzyjnie określić, gdzie znajduje się dany zasób w Internecie i dostarczyć tę informację przeglądarkom internetowym oraz innym programom, które chcą uzyskać dostęp do konkretnych danych.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter