kreatywność innowacyjność
pomysłowość koncept

Co to jest HTML

HTML, czyli HyperText Markup Language, to standardowy język znaczników używany do tworzenia i strukturyzowania treści na stronach internetowych. Jest to podstawowy budulec większości stron internetowych i aplikacji internetowych.

HTML skupia się na opisie struktury dokumentu, a nie na jego wyglądzie. Składa się z zestawu znaczników, które określają różne elementy na stronie, takie jak nagłówki, paragrafy, obrazy, odnośniki itp. Znaczniki są otwierane za pomocą nawiasów ostrokątnych (< >) i zamykane za pomocą tego samego znacznika, ale z ukośnikiem przed nazwą (< / >), na przykład:

<p>To jest przykładowy paragraf</p>

W tym przykładzie <p> to otwierający znacznik paragrafu, a </p> to zamykający znacznik. Treść paragrafu znajduje się między tymi znacznikami.

HTML współpracuje z innymi technologiami, takimi jak CSS (Cascading Style Sheets) do określania stylów i wyglądu strony, oraz JavaScript do dodawania interaktywności i dynamicznych funkcji.

Podsumowując, HTML jest fundamentalnym językiem używanym do strukturyzowania i organizowania treści na stronach internetowych.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter