Pojęcia Leksykon
Know Słownik

Co to jest Folding line

Linia zgięcia (ang. „folding line”) to termin używany w kontekście produkcji materiałów drukowanych, takich jak broszury, katalogi, ulotki, czy gazetki reklamowe. Linia zgięcia to miejsce, w którym arkusz papieru lub inny materiał jest zginany lub składany w celu utworzenia składanej formy publikacji. Proces ten jest powszechnie stosowany w przemyśle poligraficznym i graficznym, aby umożliwić tworzenie wielostronicowych dokumentów i ułatwić ich rozpowszechnianie.

Linia zgięcia może być widoczna na projekcie graficznym jako linia przerywana lub wyróżniona, która wskazuje, gdzie arkusz zostanie zgięty. Może istnieć wiele rodzajów linii zgięcia, w zależności od sposobu, w jaki materiał ma być złożony.

Przykłady folding line to:

  • Linia zgięcia prostego (ang. „fold line”): Miejsce, w którym arkusz jest zginany na pół, tworząc dwie strony publikacji. To najprostszy rodzaj linii zgięcia.
  • Linia zgięcia harmonijkowego (ang. „accordion fold line”): Arkusz jest zginany wielokrotnie w sposób przypominający harmonijkę, co pozwala na stworzenie wielu paneli lub kieszeni.
  • Linia zgięcia zwykłego (ang. „gate fold line”): Arkusz jest zginany na zewnątrz w dwóch różnych kierunkach, tworząc trzy sekcje: dwie mniejsze na zewnątrz i jedną większą na środku.
  • Linia zgięcia spiralnego (ang. „spiral fold line”): Ta linia zgięcia jest używana do tworzenia broszur, w których każda strona jest zginana w kierunku centrum, a całość jest następnie spiralnie zszywana.
  • Linia zgięcia oznaczająca (ang. „score line”): Ta linia jest delikatnie nacięta na materiale, aby ułatwić jego zginanie bez uszkadzania powierzchni druku.

Linie zgięcia są kluczowym elementem w projektowaniu materiałów drukowanych, ponieważ poprawne ich umiejscowienie i konstrukcja są istotne dla wyglądu i funkcjonalności gotowego produktu. Warto również pamiętać, że w zależności od rodzaju druku, linie zgięcia mogą różnić się od siebie, dlatego projektanci muszą współpracować z drukarniami, aby zapewnić, że produkt będzie miał odpowiednie linie zgięcia i będzie wyglądał zgodnie z zamierzeniem.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter